Personeelsschadeverzekering (WEGAS of WEGAM): noodzakelijk?!

De personeelsschadeverzekering: goed werkgeverschap

Als werkgever heeft u de wettelijke zorgplicht uw werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Wanneer een werknemer een ongeval overkomt tijdens activiteiten die met het werk te maken hebben, dan is de kans groot dat u hiervoor als werkgever aansprakelijk wordt gesteld. En de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven of een motorrijtuigenverzekering bieden niet altijd voldoende dekking. Met de personeelsschadeverzekering (WEGAM | WEGAS) kunt u deze risico’s wel goed verzekeren.

Deze zorgplicht wordt in de rechtspraak (jurisprudentie) ruim uitgelegd. In de praktijk is gebleken dat de rechter het verzekeren van deze risico’s vertaalt naar het voldoen aan goed werkgeverschap.

Uw werknemer én u goed verzekerd: goed voor de bedrijfsvoortgang
Een personeelsschadeverzekering beperkt financiële schade en draagt bij aan uw bedrijfsvoortgang. De voordelen op een rij:

  • Vergoeding van letsel- en/of zaakschade ontstaan tijdens werkgerelateerde verkeersdeelname, woon- werkverkeer of een doorlopende ongevallendekking.
  • Vergoeding van smartengeld en affectieschade.
  • Ondersteuning van de Juridische Adviesdesk.

Heeft u al een personeelsschadeverzekering?
Top! Maar let op: de dekkingsvarianten verschillen behoorlijk. Is uw dekking toereikend om een eventuele grote schade op te vangen?
Wij beoordelen dit graag voor u. Is de dekking voldoende: goed om te weten! Of is er een dekking die beter bij uw bedrijf past?

Neemt u contact op? Dan gaan we samen in gesprek.