Uw inkomstenverzekering goed geregeld

Voor u als werkgever zijn tevreden en gezonde medewerkers van groot belang. Maar hoezeer u ook inzet op een goed verzuimbeleid, u kunt toch te maken krijgen met zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. De verantwoordelijkheid en het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid komt steeds meer bij werkgevers te liggen. Naast de inzet van een goede Arbodienst, is het van groot belang de risico’s met betrekking tot verzuim goed af te dekken.

Maar vergeet ook uw eigen gezondheid niet. Het verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid kan een behoorlijke impact hebben op de betaalbaarheid van uw vaste lasten zoals de hypotheek of huur.

Voor zowel u als uw werknemers zoeken wij een passende oplossing die afgestemd is op uw situatie.