Personeelsschadeverzekering (WEGAS of WEGAM): noodzakelijk?!

Goed werkgeverschap: deze zorgplicht wordt in de rechtspraak (jurisprudentie) ruim uitgelegd. In de praktijk is gebleken dat de rechter het verzekeren van deze risico's vertaalt naar het voldoen aan goed werkgeverschap.