Fiscale veranderingen: eigen woning 2023

Fiscale veranderingen 2023 inzake de hypotheek en eigen woning

Verlaging van de hypotheekrenteaftrek in 2023 naar maximaal 36,93%

Om gebruik te mogen maken van deze hypotheekrenteaftrek moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke regels van toepassing zijn, hangt samen met wanneer je de hypotheek en welke variant je hebt afgesloten. Op Belastingdienst.nl lees je terug wat voor jou van toepassing is.

Eigenwoningforfait 2023

Ben je in bezit van een koopwoning? Dan moet je (in de meeste gevallen) een bedrag optellen bij je belastbare inkomen. Dit ‘eigenwoningforfait’ is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. In 2023 is dat verlaagd naar 0,35%. Toch is de kans groot dat de waarde van je huis is gestegen. Per saldo wordt je er dus waarschijnlijk financieel niet beter van.

Overdrachtsbelasting 2023

De overdrachtsbelasting voor mensen die een huis kopen om er zelf in te gaan wonen, is in dit nieuwe jaar 2%. Er is wel een uitzondering voor starters gemaakt: ben je tussen de 18 en 35 jaar en koop je een eerste woning, of stroom je door en heb je eerder nog geen gebruik gemaakt van deze vrijstelling? Dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. (Tenzij je huis duurder is dan €440.000.)

Koop je als ondernemer een bedrijfspand of beleg je in huizen? Dan is de overdrachtsbelasting in 2023: 10,4%.

Meer informatie

Belastingregels en wetgeving inzake je woning en hypotheek zijn best complex. Heb je vragen? We helpen je graag verder!